Uddeholm AB

Uddeholm

Byggprojektledning.

Uddeholm AB investerar i ytterligare en ERS-ugn. För att bereda plats för detta flyttas beredningen av elektroder till annan befintlig lokal.

Predikt Management AB har uppdraget att leda ombyggnaden av denna lokal. Ombyggnaden innefattar rivning av befintlig verksamhet, tilläggsisolering av 4000 m2 vägg och 2000m2 tak. Dessutom fyra nya maskinfundament.

Martin Sandin, +46 563 17925