Newsec & Svenska Bostäder

referenser_bada_tva
Retail.

Newsec Asset Management AB har på uppdrag av Svenska Bostäder AB förvaltningen av Vällingby centrum köpcentrum. I förvaltningen ingår det att utföra hyresgästanpassningar. Predikt Management AB har i uppdrag att byggprojektleda större och mindre projekt. Hyresgästanpassningar omsluter ca 80 miljoner på årsbasis.

Rikard Lindegren, 08-562 517 26
Henrik Bång, 070-899 09 40