Nellpat AB

 

Nellpat

Byggprojektledning/projekteringsledning.

Nellpat AB har för avsikt att förvärva och renovera en fastighet som ska användas som kontor.

Predikt Management AB har som uppdrag att i tidigt skede ta fram en budget för ombyggnaden, och bistå med byggteknisk rådgivning. Vid förvärv ska Predikt leda projektering och entreprenad till färdigställande och inflyttning.

Peter Kylin, +46 54137242