Metrolit

 

 

 

 

Entreprenad.

Metrolit har under pågående projekt förlorat delar av platsledning.

Predikt har i projektet gåt in och tagit rollen som Tf. Arbetschef med uppgift att färdigställa projektet Kalkstenen 2.
Projektet som är en utförande entreprenad innefattar stambyte för 99 lägenheter, ombyggnad av lokaler till bostäder, nybyggnad av fristående tvättsuga samt
omfattande ladskapsarbete. Kontraktet omsluter 85 milj och beräknas vara klart juni -16.

John Söderberg  070-6549774
Kjell Vesterberg 070-5247798